Przejdź do treści

Turbiny Kawasaki

Sercem układów kogeneracyjnych są najwyższej jakości turbiny gazowe produkcji japońskiej – Kawasaki Heavy Industries. Turbiny gazowe są dostarczone do Europy a następnie zainstalowane w kompaktowych modułach produkowanych w zakładach w Niemczech i Polsce zgodnie z europejskimi normami i standardami.

Jako Generalny Wykonawca dostarczamy pod klucz kompletny układ kogeneracyjny pracujący w oparciu o turbiny Kawasaki z kotłem odzysknicowym pracującym w trybach m.in. dla produkcji gorącej wody albo pary przegrzanej. Turbiny gazowe oferowane są w pięciu różnych kategoriach mocy:

 • Turbozespół GPB17D o mocy ok. 1,7 MWe
 • Turbozespół GPB50D o mocy ok. 4,8 MWe
 • Turbozespół GPB80D o mocy ok. 7,8 MWe
 • Turbozespół GPB180D o mocy ok. 18,4 MWe
 • Turbozespół GPB300D o mocy ok. 30,1 MWe

Wszystkie oferowane turbiny gazowe Kawasaki oferowane przez nas są mogą być przystosowane do pracy w 100% na paliwie wodorowym.

Kawasaki wdrożyło zastosowanie paliwa wodorowego w swojej Turbinie Gazowej o mocy 1,8 MWe, która jest jedyną przemysłową Turbiną Gazową pracującą w 100% na wodorze. Wszystkie turbiny Kawasaki wykorzystują technologię DLE (Dry Low Emission) zapewniając niską emisję NOx bez koniczności stosowania dodatkowych instalacji redukcji tlenków azotu.

Nasze realizacje budujemy pod klucz kompleksowo zaczynając od opracowania wspólnie z Inwestorem koncepcji poprzez wykonanie kompletnego projektu wielobranżowego wraz z technologią, budowy i przekazania do eksploatacji wraz z usługą serwisową oddanych do użytku instalacji.

W zakresie realizacji zadania pod klucz wykonujemy:

 • Prace projektowe wraz z wykonanie projektów podstawowego, wykonawczego i powykonawczego we wszystkich branżach
 • Wykonanie prac budowlanych i konstrukcyjno-mechanicznych
 • Wykonanie prac montażowych i instalacyjnych w zakresie technologii oraz instalacji około technologicznych,
 • Wykonanie instalacji zasilania gazem wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową a także instalacją sprężania gazu jeżeli jest taka konieczność
 • Wykonanie instalacji wyprowadzenia mocy cieplnej i połączenia jej z istniejącym układem dystrybucji ciepła w przypadku współpracy turbozespołu gazowego wraz z kotłem odzysknicowym wody gorącej
 • Wykonanie instalacji wyprowadzenia pary przegrzanej i połączenia jej z istniejącym układem Inwestora w przypadku współpracy turbozespołu gazowego wraz z kotłem odzysknicowym do produkcji pary.
 • Wykonanie prac elektrycznych wraz z wyprowadzeniem mocy elektrycznej na średnim oraz wysokim napięciu oraz wykonanie przyłącza do sieci zakładowej lub GPZ,
 • Wykonanie układów automatyki i sterowania wraz z połączeniem i integracją z istniejącymi u Inwestorami systemami sterowania i wizualizacji
 • Wykonanie pomiarów gwarantowanych oraz przekazanie do eksploatacji
 • Kompleksową, długoterminową usługę serwisową oddanych do użytku instalacji.

Wybrane realizacje