Przejdź do treści

Kontrakt na rozbudowę sieci kogeneracyjnej w Opolu

Kontrakt na rozbudowę sieci kogeneracyjnej w Opolu

Razem z Ferox Energy Systems Sp. z o.o. zawiązaliśmy konsorcjum, którego jesteśmy liderem. Jako generalny wykonawca zrealizujemy największy kontrakt w grupie ECO Kogeneracja i drugi największy w historii grupy ECO S.A.

Rozbudowa sieci kogeneracyjnej będzie polegała na wybudowniu GUK II, czyli drugiego układu kogeneracji gazowej opartej o 3 agregaty firmy Jenbacher, model JMS616GS, każdy o mocy 2,7 MW.

  • cały układ dostarczy 8 MW mocy elektrycznej i 8 MW mocy cieplnej
  • koszt inwestycji wyniesie 82 mln zł brutto
  • w ramach inwestycji wybudowany zostanie także nowy punkt odbioru energii elektrycznej tzw. GPO
  • uruchomienie zostało zaplanowane na czerwiec 2025 roku.

 

Dzięki nowemu układowi zostanie ograniczona moc kotłów węglowych w opolskiej elektrociepłowni, co jest kolejnym etapem trwającego w systemach spółki ECO procesu dekarbonizacji.
Wykorzystanie kogeneracji umożliwia produkcję energii elektrycznej i ciepła z możliwie najefektywniejszym wykorzystaniem energii chemicznej paliwa gazowego. Dzięki temu znacząco zostanie ograniczony wpływ na środowisko naturalne i poprawi się także bezpieczeństwo ciągłości dostawy energii cieplnej do miejskiego systemu ciepłowniczego w Opolu.

Poza ekologicznym podejściem, sukcesywnie rozwijamy także nowoczesne narzędzia współpracy z inwestorami, partnerami oraz podwykonawcami. Dlatego też projekt GUK II zostanie w pełni zrealizowany w oparciu o metodologię modelowania informacji o budynku, tzw. BIM. Dzięki niej możemy jeszcze skuteczniej zarządzać całą pulą informacji w trakcie realizacji projektu – od projektowania, przez proces budowy, aż po rozruchy i odbiór całej inwestycji.