+48 77 543 23 95
my@econstruction.pl
„Teraz, gdy już nauczyliśmy się latać w powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby, brakuje nam tylko jednego: nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie.”
George Shaw

Zespół ecOnstruction należy do grupy Elemont Sp. z o.o. i powstał, aby dostosować rozwiązania technologiczne do potrzeb Twojej firmy oraz potrzeb środowiska. 30-letnie doświadczenie spółki Elemont, wykwalifikowana kadra pracowników oraz najlepsze dostępne proekologiczne technologie zapewnią zrealizowanie naszego głownego celu. Z naszym wsparciem Twoja firma spełni światowe standardy oraz uzyska wizerunek przedsiębiorstwa zaangażowanego w ochronę środowiska naturalnego.
Dowiedz się więcej

ECONSTRUCTION powered by ELEMONT

Jako Elemont Sp. z o.o. od 1990 roku stawaliśmy się stopniowo specjalistami od: kompleksowego zarządzania projektami inwestycyjnymi w zakresie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, systemów automatyki i sterowania oraz zadań wielobranżowych. Dziś zaczynamy wyznaczać trendy na rynku, posiadamy najnowsze technologie i rozwiązania, gwarantujemy naszym klientom i kontrahentom niepodważalne bezpieczeństwo współpracy.

Wyznaczamy sobie kolejne ambitne cele, dzięki sile i przewadze, jakie dają nam: profesjonalizm, liczne kwalifikacje, bogate doświadczenie kadry inżynierskiej i kierowniczej oraz działanie zespołowe. Wraz z grupą specjalistów wdrażamy wspólnie proekologiczne technologie dla branży przemysłowej.

W 2018 r. uruchomiliśmy markę ecOnstruction, aby wykorzystać nasze kumulowane od lat pokłady energii i chęci do intensywnego rozwoju technologicznego, propagowania profesjonalizmu i współpracy fair play oraz działania dla lepszego klimatu.

NASZA MISJA

Decyzja wykonawcza komisji UE z dnia 13 czerwca 2016 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) wymusza wprowadzanie nowych rozwiązań proekologicznych w tym ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Obecne wymagania skierowane zostały do średnich obiektów energetycznego spalania o mocy cieplnej w paliwie równej lub większej 50 MW. Istniejące instalacje muszą być zmodernizowane lub wycofane z eksploatacji.

Współpraca z ecOnstruction umożliwia sprawne przeprowadzenie wymaganych zmian.

Jak działamy?

1
Analizujemy wymagania i dopasowujemy indywidualne rozwiązania do Twoich potrzeb.
2
Zachowujemy balans pomiędzy korzyściami płynącymi ze zmian a kosztami przeprowadzonych inwestycji.
3
Obniżamy emisję szkodliwych związków: pyłów, tlenków azotu (NOx), Siarki (SOx), dwutlenku węgla (CO2), metali ciężkich: np. rtęci (Hg), związków kwasów solnych (HCl) i toksycznych związków fluorowodorków (HF).
4
Przeprowadzamy kompletną procedurę administracyjną związaną z realizowaną inwestycją tj. uzyskanie pozwolenie na budowę, zintegrowanego pozwolenia środowiskowego, opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie niezbędnych certyfikatów energetycznych etc.
5
Zapewniamy „budowę pod klucz” nowych instalacji oraz obsługę gwarancyjną i serwis pogwarancyjny.
6
Stosujemy i propagujemy wykorzystanie technik osiągania ogólnej efektywności środowiskowej (łatwy montaż i demontaż instalacji, dobór nawierzchni łatwych do oczyszczania, wyposażenie, które ogranicza gromadzenie chemikaliów i ułatwia ich usuwanie, stosowanie materiałów biodegradowalnych lub przeznaczonych do recyklingu).
ZRÓBMY TO WSPÓLNIE! DZIAŁAJMY DLA LEPSZEGO KLIMATU!

NASZE TECHNOLOGIE

ODPYLANIA – ODSIARCZANIA - ODAZOTOWANIA
ODSIARCZANIE (DeSOx) + ODPYLANIE
Usuwanie siarki ze spalin zapewniamy poprzez wykorzystanie najlepszych i sprawdzonych technologii metod: suchych, półsuchych i mokrych.

Dla instalacji energetycznych o mocy cieplnej łącznej powyżej 50 MW pracujących w całym roku eksploatacji proponujemy metodę odsiarczania półsuchą zaprojektowaną specjalnie, tak aby zapewnić jak najniższe koszty inwestycji i eksploatacji. Nasza metoda odsiarczania może być stosowana w trakcie różnych procesów spalania w celu usunięcia związków pyłu, SO2, SO3, HCl, HF, dioxyn, furan, Polichlorów bifenylowych (PCB) i metali ciężkich.

Nierozłącznym elementem systemu odsiarczania jest reaktor ze złożem fluidalnym i filtry końcowe (filtry workowe). Właściwy sorbent jest dozowany do gazów spalinowych przed reaktorem, podczas gdy duża część produktu (pozostałości) jest podawana z powrotem do złoża fluidalnego jako recyrkulant, aby zminimalizować zużycie dodatków i ograniczyć ilość odpadu.

CA(OH) 2 + SO2 --> CASO3 · ½ H2O + ½ H2O
2 Ca(OH) 2 + SO2 --> 2CaSO4 · ½ H2O
Ca(OH)2 + SO3 --> CaSO4 · ½ H2O + ½ H2O
Skuteczność > 98%
ODAZOTOWANIE
W celu osiągnięcia wymaganej redukcji tlenków azotu na kotłach rusztowych oferujemy selektywną niekatalityczną redukcję tlenków azotu. Proces redukcji przebiega w komorze spalania w temperaturach powyżej 800 °C i bazuje na reakcji amoniaku / mocznika z tlenkiem i dwutlenkiem azotu.

NO2 + NO + 2 NH3 ↔ 2 N2 + 3 H2O
4 NO + 4 NH3 + O2 ↔ 4 N2 + 6 H2O
2 NO2 + 4 NH3 + O2 ↔ 3 N2 + 6 H2O

Mocznik tj. amoniak (NH3) przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych jest wtryskiwany do komory paleniskowej i reaguje z NOx przy udziale energii termicznej z gazów spalinowych. Efektem procesu odazotowania jest powstanie azotu (N2) i wody (H2O).

Proponowane technologie są sterowane w sposób całkowicie automatyczny przy pomocy dostarczonych autonomicznych układów sterowania współpracujących z istniejącymi systemami klienta.
Skuteczność > 90%
SCHEMAT PEŁNEJ INSTALACJI

NASZE WSPÓLNE KORZYŚCI

1
Skutecznie usuwamy pył oraz związki: SOx, NOx, HCI, HF oraz Hg.
2
Sprawność instalacji regulujemy stosownie do potrzeb klienta.
3
Dobieramy indywidualnie najlepsze dostępne technologie.
4
Zużywamy minimalne potrzebne ilości sorbentów, wody procesowej oraz energii elektrycznej.
5
Wykorzystujemy niewielki obszar zabudowy.
6
Nie produkujemy dodatkowych ścieków - wyłącznie suchy produkt.
7
Nie podgrzewamy spalin.
8
Utrzymujemy niskie koszty inwestycyjne.
9
Działamy dla lepszego klimatu!

TWÓJ RUCH

WPISZ TWOJE DANE KONTAKTOWE
Dowiedz się jak najszybciej przystosować się do nowych wymogów !
LUB ZADZWOŃ
Aby umówić spotkanie z ekspertem od instalacji ecOnstruction.

TWÓJ WYBÓR

Telefon
+48 77 543 23 95
E-mail
my@econstruction.pl
Lokalizacja
ul. Dobrzeńska 72b
45-920 Opole
ul. Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
© Wszelkie prawa zastrzeżone Elemont Sp. z o.o. 2019