Przejdź do treści

Skala inwestycji

Wykonujemy inwestycje począwszy od tych najmniejszych ok. 1MWe przeznaczonych na potrzeby małych zakładów przemysłowych, poprzez średniej wielkości bloki kogeneracyjne dla zakładów ciepłowniczych kończąc na dużych blokach kogeneracji gazowej zbudowanych w oparciu o kilka agregatów kogeneracyjnych. Nasze realizacje budujemy pod klucz kompleksowo zaczynając od opracowania wspólnie z Inwestorem koncepcji poprzez wykonanie kompletnego projektu wielobranżowego wraz z technologią, budowy i przekazania do eksploatacji wraz z usługą serwisową oddanych do użytku instalacji.

W zakresie realizacji zadania pod klucz wykonujemy:

  • Prace projektowe wraz z wykonanie projektów podstawowego, wykonawczego i powykonawczego we wszystkich branżach
  • Wykonanie prac budowlanych i konstrukcyjno-mechanicznych
  • Wykonanie prac montażowych i instalacyjnych w zakresie technologii oraz instalacji około technologicznych,
  • Wykonanie instalacji zasilania gazem wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową
  • Wykonanie instalacji wyprowadzenia mocy cieplnej i połączenia jej z istniejącym układem dystrybucji ciepła,
  • Wykonanie prac elektrycznych wraz z wyprowadzeniem mocy elektrycznej na średnim oraz wysokim napięciu oraz wykonanie przyłącza do sieci zakładowej lub GPZ,
  • Wykonanie układów automatyki i sterowania wraz z połączeniem i integracją z istniejącymi u Inwestorami systemami sterowania i wizualizacji
  • Wykonanie pomiarów gwarantowanych oraz przekazanie do eksploatacji
  • Kompleksową, długoterminową usługę serwisową oddanych do użytku instalacji.

Wybrane realizacje