Przejdź do treści

W zakresie naszej oferty znajdują się technologie odpylania spalin (filtry workowe, elektrofiltry), odsiarczania (metoda mokra, półsucha i sucha), odazotowania (metoda niekatalityczna) oraz usuwania metali ciężkich przez zastosowanie węgla aktywnego.

W ramach współpracy z klientami doradzamy najlepsze rozwiązania dla pracy ich kotłowni, przeprowadzamy całą inwestycję od strony formalnej i budowlanej, uzyskujemy wymagane zgody środowiskowe i zabezpieczamy klienta gwarancjami technicznymi finansowymi nieprzekraczania granicznych norm emisji związków szkodliwych.

ODSIARCZARNIE (DeSOx) + ODPYLANIE

Usuwanie siarki ze spalin zapewniamy poprzez wykorzystanie najlepszych i sprawdzonych technologii metod: suchych, półsuchych i mokrych. Do odpylania spalin stosujemy różne technologie filtrów workowych i elektrofiltrów w zależności od wymogów.

Zapewniamy skuteczność technologiczną powyżej 95% dla instalacji DeSOx i ponad 99% dla instalacji odpylania.

W celu osiągnięcia wymaganej redukcji tlenków azotu na kotłach rusztowych oferujemy najlepsze technologie selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu. Stawiamy na te rozwiązania, które w pierwszej kolejności redukują tlenki azotu metodą pierwotną, dopiero w kolejnym etapie wykorzystywane są metody wtórne jak np. wtrysk do komory spalania wody amoniakalnej bądź mocznika.

Skuteczność tej metody może sięgać nawet do 70%.

ODAZOTOWANIE

W zakresie realizacji zadania pod klucz wykonujemy:

 • Koncepcja i dobór Instalacji Oczyszczania Spalin
 • Prace projektowe wraz z wykonaniem projektów podstawowego, wykonawczego i powykonawczego we wszystkich branżach
 • Wykonanie prac budowlanych i konstrukcyjno-mechanicznych
 • Wykonanie prac montażowych i instalacyjnych w zakresie technologii oraz instalacji około technologicznych,
 • Wykonanie Kanałów Spalin z klapami szczelnymi,
 • Dostawa i zabudowa wentylatorów wyciągowych i wspomagających,
 • Dostawa SNCR i zabudowa na kotle
 • Dostawa i montaż kompletnej instalacji odsiarczania
 • Dostawa i montaż instalacji redukcji metali ciężkich
 • Dostawa i montaż silosów magazynowych dla produktów poreakcyjnych i sorbentu
 • Dostawa i montaż transportu pneumatycznego
 • Dostawa i montaż sprężarkowni
 • Dostawa i montaż monitoringu spalin
 • Wykonanie oprogramowania nadrzędnego całej instalacji i integracja z istniejącymi u Inwestorami systemami sterowania i wizualizacji
 • Wykonanie wszystkich prac elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych
 • Wykonanie układów automatyki i sterowania wraz z połączeniem i integracją z istniejącymi u Inwestorami systemami sterowania i wizualizacji
 • Wykonanie pomiarów gwarantowanych oraz przekazanie do eksploatacji
 • Zapewnienie długoterminowej usługi serwisowej oddanych do użytku instalacji.
 1. Skutecznie usuwamy pył oraz związki: SOx, NOx, HCI, HF oraz Hg.
 2. Sprawność instalacji regulujemy stosownie do potrzeb klienta.
 3. Dobieramy indywidualnie najlepsze dostępne technologie.
 4. Zużywamy minimalne potrzebne ilości sorbentów, wody procesowej oraz energii elektrycznej.
 5. Wykorzystujemy niewielki obszar zabudowy.
 6. Nie produkujemy dodatkowych ścieków - wyłącznie suchy produkt.
 7. Nie podgrzewamy spalin.
 8. Utrzymujemy niskie koszty inwestycyjne.
 9. Działamy dla lepszego klimatu!

Wybrane realizacje