Przejdź do treści

O firmie

ecOnstruction

Wraz z grupą ekspertów i partnerami technologicznymi budujemy nowoczesne źródła wytwórcze w oparciu o systemy kogeneracyjne i odnawialne źródła energii oraz wdrażamy najlepsze dostępne technologie (BAT) dla ochrony środowiska w sektorze energetyki komunalnej i przemysłowej.

Naszą przewagą jest: ponad 32-letnie doświadczenie realizacyjne spółki Elemont w zarządzaniu złożonymi projektami energetycznymi, wykwalifikowana kadra pracowników z doświadczeniem w budowaniu nowoczesnych instalacji dla ochrony środowiska.

Elemont Econstruction posiada status autoryzowanego partnera firmy Kawasaki Gas Turbine Europe. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą turbin gazowych w tym turbin wodorowych.

Podejście kompleksowe

Marka Elemont ecOnstruction realizuje projekty „pod klucz” budując kompleksowo nowoczesne elektrociepłownie w oparciu o źródła kogeneracyjne: silniki i turbiny gazowe, realizujemy jako Generalny Wykonawca duże projekty budowy farm fotowoltaiczne (PV) dla polskich i zagranicznych inwestorów oferując kompleksowe rozwiązania wytwarzania i magazynowania energii, natomiast dla źródeł spalania dostarczamy w formule „zaprojektuj i wybuduj” nowoczesne technologie instalacji oczyszczania spalin: odazotowanie, odsiarczanie i odpylanie.

Angażujemy się w projekty budowy nowoczesnych źródeł spalania: biomasy, RDF, odpadów niebezpiecznych co w połączeniu z posiadanym doświadczeniem w zakresie instalacji oczyszczania spalin sprawia, że możemy przedstawić naszym klientom kompleksową ofertę w ramach dostosowania ich zakładów do rygorystycznych norm ochrony środowiska.

Kluczem do sukcesu jest indywidualne podejście i analiza każdego zadania: od prac koncepcyjnych, przygotowania oferty, projektu technicznego i technologicznego aż do realizacji prac na obiekcie.

Nasze branże:

 • KOGENERACYJNE ŹRÓDŁA ENERGII
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
 • WYSOKOSPRAWNE KOTŁY GAZOWE
 • SPALANIE PALIW ALTERNATYWNYCH
 • OCZYSZCZANIE SPALIN - ODPYLANIE,
 • ODSIARCZANIE I ODAZOTOWANIE
 • MAGAZYNY ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ

Inne stosowane technologie:

 • magazynowanie i transport produktu lub sorbetu,
 • redukcja metali ciężkich,
 • instalacje kogeneracyjne.

Historia firmy

Firma Elemont powstała w 1990 roku i od tego czasu dynamicznie się rozwija. Rozpoczynaliśmy od projektów w branży instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz systemów automatyki i sterowania, realizując coraz to bardziej ambitne zadania wśród których możemy wymienić nasz kluczowy udział w budowie nowych bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole czy też budowę Stacji Uzdatniania Wody w Elektrowni Opole której wartość wynosiła 286 mln zł. W związku z dynamicznym rozwojem firmy w 2018 roku powołaliśmy zespół specjalistów i pod nazwą Econstruction realizujemy inwestycje budowlane dla energetyki i przemysłu w formule Generalnego Wykonawstwa „pod klucz”.

 

 • 1990

  Powstanie firmy Elemont

 • 2010

  Budowa nowej siedziby Spółki

 • 2013

  Elemont jako Generalny Wykonawca Stacji Uzdatniania Wody dla Elektrowni Opole.

  Wartość projektu 276 mln zł.

 • 2014

  Budowa bloków

  nr 5 i 6 w Elektrowni Opole (2014-2019)

 • 2015

  Otwarcie biura Spółki we Wrocławiu

 • 2017

  Przekroczenie 50 mln zł obrotu

 • 2018

  Utworzenie marki ecOnstruction dedykowanych dla projektów Generalnego Wykonawstwa

  Jako zespołu ekspertów kontynuujących rozwój kompetencji grupy Elemont w ramach Generalnego Wykonawstwa Inwestycji dla Ochrony Środowiska
 • 2018

  Ciepłownia Miejska w Pabianicach

  podpisanie umowy na budowę instalacji niekatalitycznego odazotowania spalin, odsiarczania spalin metoda półsuchą oraz instalacji odpylania spalin dla trzech kotłów typu WR-25 w Ciepłowni Miejskiej w Pabianicach

 • 2019

  Przekroczenie 100 mln zł obrotu

 • 2019

  Podpisanie pierwszych kontraktów Generalnego Wykonawstwa w zakresie budowy układów wysokosprawnej kogeneracji

 • 2019

  Energetyka Cieplna Skierniewice - podpisanie umowy

  podpisanie umowy na budowę wysokosprawnego bloku kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 4x 2MWe oraz mocy cieplnej 7,8 MWt dla Energetyki Cieplnej Skierniewice

 • 2019

  Powstaje nowa lokalizacja dla biura Econstruction w Katowicach

 • 2020

  Podpisanie umowy z Tauron Dystrybucja Serwis S.A

  na zaprojektowanie, dostawę oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego „Uruchomienia dwóch kontenerowych instalacji kogeneracyjnych no mocy 2x 2,7 MWe na gaz z odmetanowania wyrobisk górniczych ZG Brzeszcze”

 • 2020

  Poszerzenie oferty Econstruction o bloki gazowo-parowe

 • 2020

  Poszerzenie oferty Econstruction o instalacje OZE

 • 2020

  W związku z ciągłym rozwojem firmy następuje rozbudowa biura w Katowicach

 • 2021

  Podpisanie umowy na budowę źródła wysokosprawnej kogeneracji w Opolu

  w oparciu o trzy agregaty kogeneracyjne w zabudowie kontenerowej o mocy 3x 2,7 MWe oraz 8 MWt

 • 2021

  Podpisanie umowy z Węglokoks Energia S.A. na budowę nowego obiektu energetycznego wysokosprawnej kogeneracji

  składającego się z dwóch agregatów kogeneracyjnych o łącznej mocy elektrycznej 8,8 MWe oraz cieplnej 8 MWt oraz trzech kotłów gazowych wodnych o łącznej mocy 8,1 MWt w ramach zadania „Nowe Źródło, Nowy Wirek”

 • 2021

  Podpisanie umowy z PGE Energia Ciepła S.A. na budowę bloku gazowego

  w oparciu o turbinę gazową o mocy elektrycznej 8 MWe z wodnym kotłem odzysknicowym o mocy termicznej 12,5 MWt w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach oraz umowa serwisowa dla Turbiny Gazowej

 • 2022

  Wybór Elemont i Econstruction na partnera biznesowego światowego producenta turbin gazowych Kawasaki

 • 2022

  Przekroczenie 180 mln zł obrotu