Przejdź do treści

Polityka prywatności

dla serwisu internetowego www.econstruction.pl

 

 1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem www.econstruction.pl (dalej jako „Strona”), w szczególności informacje o plikach cookies używanych na Stronie oraz informacje na temat sposobu i celu przetwarzania danych osobowych gromadzonych w ramach Strony.

 

 1. Informacje o plikach cookies
 1. Strona korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies).
 2. Pliki cookies to dane, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane z serwera strony internetowej i przechowywane przez przeglądarkę internetową albo inne rozwiązania technologiczne na urządzeniu końcowym (np. komputerze czy smartfonie).
 3. Pliki cookie służą przede wszystkim ułatwieniu użytkownikowi korzystania z poprzednio odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeżeli użytkownik korzystał z tego samego urządzenia i przeglądarki wcześniej, pliki cookies umożliwiają zapamiętanie jego preferencji.
 4. Pliki cookies, które są wykorzystywane na Stronie służą przede wszystkim gromadzeniu danych statystycznych o ruchu i liczbie użytkowników na Stronie oraz o sposobie korzystania przez użytkowników z jej zawartości, nie zbierając przy tym żadnych informacji pozwalających na ich identyfikację.
 5. Pliki cookies wykorzystywane na Stronie:
 1. wydajnościowe (zbierające informacje o sposobie używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
 2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, m.in. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
 • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
 • cookies sesyjne – tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.
 1. Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym. Użytkownik Strony może jednak określić inne warunki przechowywania plików cookies w swoim urządzeniu końcowym zmieniając ustawienia „cookies” w swoim urządzeniu. Wprowadzone ograniczenia mogą jednak wpłynąć na funkcjonowanie Strony.

 

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja dotyczy następujących spółek, które tworzą grupę ecOnstruction Elemont S.A., z których każda ma siedzibę w Opolu (45-920) przy ul. Dobrzeńskiej 72B:

 • ELEMONT S.A., dane kontaktowe firmy: numer telefonu + 48 77 543 23 95 oraz email: elemont@elemont.pl
 • Econstruction Sp. z o.o., dane kontaktowe firmy: numer telefonu +48 726 801 839 oraz email: biuro@econstruction.pl

Poniższe informacje mają zastosowania do każdej ze spółek z grupy ecOnstruction Elemont S.A.

 1. Administrator danych osobowych:

W zależności od tego, z którą Spółką Państwo nawiązują kontakt, zawierają umowę lub prowadzą inne relacje biznesowe, zasadniczo każda ze spółek z grupy ecOnstruction Elemont S.A jest odrębnym administratorem („Administrator”, „my”) Państwa danych osobowych i samodzielnie decyduje o celach oraz sposobach ich przetwarzania.

 1. Rodzaj danych osobowych

Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

  1. dane osób nawiązujących kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego na stronie internetowej (dane identyfikacyjne, dane teleadresowe oraz inne dane przekazywane w związku z nawiązaniem kontaktu),
  2. dane osób umieszczone w dokumentach związanych z aplikacją na określone stanowisko oraz zebrane w ramach procesu rekrutacji (imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji, inne dane przekazane w ramach rekrutacji).
  3. dane klientów, potencjalnych klientów, kontrahentów, potencjalnych kontrahentów, ich reprezentantów, pracowników oraz współpracowników oraz dane innych osób przekazane Administratorowi w związku z realizacją umów (dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące posiadanych uprawnień zawodowych, stanowiska pracy, inne dane przekazywane w związku ze współpracą).
 1. Cel przetwarzania

Powyższe dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • nawiązanie współpracy,
 • zawarcie i wykonanie umów,
 • rozliczenie umów,
 • udzielenie odpowiedzi na zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji w tym zakresie,
 • wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawnych (np. księgowych, podatkowych)
 • obrona przed potencjalnymi roszczeniami, a także ewentualnie w celu kierowania roszczeń.
 1. Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • zgoda,
 • realizacja obowiązków prawnych,
 • niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • prawnie uzasadniony interes Administratora.
 1. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych jest zasadniczo dobrowolne, jednakże może okazać się konieczne do zawarcia lub wykonania umowy, do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub w celu prowadzenie korespondencji, w tym kontaktu w zakresie prowadzonych rekrutacji.

 1. Czas przetwarzania

Dane osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe) będą zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będą przechowywane dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Dane udostępnione w ramach kontaktu z Administratorem, będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 1. Odbiorcy danych osobowych
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora (np. serwisanci oprogramowania), doradcy (np. kancelarie prawne), firmy świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, firmy świadczące usługi audytorskie (np. niezależni biegli rewidenci), inne podmioty, a także podmioty świadczące usługi drukowania, skanowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów.
 • W przypadku rekrutacji dane osobowe mogą zostać przekazane także podmiotom, które technicznie lub organizacyjnie pomagają Administratorowi prowadzić rekrutację, w tym komunikację z kandydatami.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją
 1. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe przekazane nam w ramach aplikacji oraz zebrane w ramach procesu rekrutacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji w grupie ecOnstruction Elemont S.A., a także jeżeli została przez Państwo wyrażona na to zgoda, w zakresie przyszłych rekrutacji.

W związku z prowadzoną rekrutacją możemy przetwarzać następujące dane osobowe(przetwarzanie niektórych danych osobowych może zależeć od wyrażenia przez Państwa zgody): dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące uprawień oraz inne dane osobowe przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji.

 1. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

W związku z rekrutacją dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • rozpatrzenie kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji;
 • obrona przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań na Państwa żądanie jako osoby, której dane osobowe dotyczą, przed zawarciem umowy, przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach lub dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, Państwa zgoda.

 1. Czas przetwarzania danych osobowych

Co do zasady dane osobowe będą przetwarzane, w celach określonych powyżej, przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub, w zależności od Państwa dodatkowej dobrowolnej zgody, przyszłych rekrutacji lub do czasu wycofania zgody, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych.

 1. Przysługujące prawa

W każdym przypadku mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych; żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; przenoszenia danych osobowych które dostarczyli Państwo administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.