Przejdź do treści

Inwestor

EC Skierniewice sp. z o.o.

Zamawiający

EC Skierniewice sp. z o.o.

Funkcja

Generalny Wykonawca

Wartość inwestycji

35 000 000 PLN

Budowa bloku wysokosprawnej kogeneracji

Zakres prac

 • Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym opracowanie zamiennego projektu budowlanego, projektu podstawowego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i sprawozdań
 • Wykonanie na terenie budowy niezbędnych przekładek istniejących instalacji
 • Wykonanie prac ziemnych, fundamentowych oraz budynku technologicznego
 • Dostawa, montaż i uruchomienie silników kogeneracyjnych zasilanych gazem
 • Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń i układów technologicznych
 • Dostawa, montaż, częściowa modernizacja i uruchomienie układów zasilania i sterownia
 • Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej
 • Zagospodarowanie terenu
 • Rozruch instalacji
 • Uzyskanie wszelkich niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie
 • Serwis gwarancyjny

Interesujące fakty
dla tego zadania:

 • Nowy zakład będzie produkował łącznie 8MW mocy termicznej i elektrycznej i będzie pracować w podstawie obciążenia praktycznie przez cały rok.
 • Zapotrzebowanie na ciepło w sezonie zimowym przez sieć ciepłowniczą jest znacznie wyższe od cieplnej mocy nominalnej silników, co powoduje, że jednostkami uzupełniającymi i szczytowymi pozostaną istniejące w Ciepłowni Miejskiej węglowe kotły wodne.