Przejdź do treści

Inwestor

Tauron Dystrybucja Serwis S.A.

Wykonawca

Elemont Sp z o.o.

Wartość inwestycji

10 200 000 PLN

Termin realizacji

04.2020 – 03.2021 r.

Prace budowlane dla instalacji kogeneracji 2x2,27 MW

Zakres prac

  • Kompleksowe prace budowlano-montażowe związane z zabudową i podłączeniem w media zasilające dwóch jednostek kogeneracyjnych 2x 2,7 MW,
  • Wyprowadzenie ciepła z jednostek kogeneracyjnych i dostawa zasalania w gaz,
  • Budowa gazociągów gazu nisko- i średnio-ciśnieniowych o długości 2,5 km, CO i WOD-KAN
  • Wyprowadzenie mocy z jednostek kogeneracyjnych i doprowadzenie linii kablowych SN (2,7 km), budowie rozdzielni i rozdzielnic SN i nN,
  • Rozruch i przekazanie do eksploatacji.

Interesujące fakty
dla tego zadania:

  • Zadnie ma pozytywny efekt środowiskowy. Dzięki realizacji zadania Tauron Dystrybucja pozyska możliwość wykorzystania wytwarzanego w kopalni gazu metanowego na potrzeby wytwarzania energii w kogeneracji: elektrycznej i cieplnej
  • W ramach zadania planowanych jest wykonanie co najmniej 5 przecisków dla linii gazowej i elektrycznej - w tym jeden o długości 500 m pod torami kolejowymi
  • W związku z faktem, że nowe źródło wytwarzania energii jest ujęte na rynku mocy od 2021, całość zadania musi zostać wykonana do XII.2020.

Filmy z realizacji inwestycji