Przejdź do treści

Inwestor

Quadran Polska sp. z o.o

Zamawiający

Quadran Polska sp. z o.o

Funkcja

Generalny Wykonawca

Budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy przekraczającej 6,7 MWP

Zakres prac

 • Prace projektowe w zakresie opracowania i uzgodnienia zamiennych projektów budowlanych wraz z analizą produktywności, a następnie projektu wykonawczego wraz z uzgodnieniami z ZE
 • Dostawa i montaż wolnostojących konstrukcji wsporczych przystosowanych dla modułów PV dwustronnych o dużej mocy (duże rozmiary modułu) – konstrukcja kafarowana
 • Montaż modułów PV – moduły dwustronne (bifacial) w technologii halfcut o mocy znacznie przekraczającej 400Wp
 • Dostawa i montaż inwerterów fotowoltaicznych (stringowych) o mocy przekraczającej 100kW oraz maksymalnym napięciu po stronie DC na poziomie 1500V
 • Dostawa i posadowienie kontenerowych stacji transformatorowych SN o mocy 1MVA w każdym z projektów.
 • Wykonanie kompleksowego okablowania po stronie AC oraz DC
 • Dostawa oraz zabudowa systemu monitoringu pogody
 • Wykonanie dla każdej z fam przyłącza elektroenergetycznego SN wraz z liniami elektroenergetycznymi do miejsca przyłączenia
 • Opracowanie planu testów, instrukcji układów regulacji oraz instrukcji współpracy ruchowej
 • Rozruch elektrowni w tym ruch próbny
 • Wykonanie zjazdów, dróg dojazdowych oraz dróg wewnętrznych objętych PB
 • Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z opracowaniem i uzgodnieniem z OSD instrukcji ruchu elektrowni
 • Uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie