Przejdź do treści

Inwestor

Ingka Investments (IKEA)

Zamawiający

OX2

Budowa farmy wiatrowej Wysoka w zakresie eBoP o mocy 63 MW

Roboty branży elektroenergetycznej

obejmujące kompleksowe wykonanie wyprowadzenia mocy:

 • Projekt wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza
 • Dostawa i montaż kabli WN o długości prawie 60 km
 • Układanie światłowodu wzdłuż linii WN
 • Dostawa i montaż transformatora mocy 70 MVA
 • Dostawa i montaż aparatury do kompensacji mocy biernej
 • Dostawa i montaż napowietrznej aparatury WN
 • Dostawa i montaż rozdzielnic SN
 • Dostawa i montaż rozdzielnic nN
 • Dostawa i montaż systemu URST
 • Dostawa i montaż instalacji telemechanicznych
 • Dostawa i montaż instalacji telekomunikacyjnych
 • Implementacja systemu SCADA na podstacji GPO
 • Procedury pozwolenia na użytkowanie EON, ION, FON

Roboty branży budowlanej:

 • Projekt wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza
 • Budowa podstacji GPO 110/33 kV
 • Budowa budynku technicznego
 • Budowa stanowiska transformatora mocy
 • Fundamenty pod aparaturę wysokiego napięcia
 • Budynek na sprzęt ppoż
 • Drogi i place wewnętrzne
 • Ogrodzenie, odwodnienie, zazielenienie